THE WAY FORWARD │ Level Up Philippine Agriculture!

Kadiwa ni Ani at Kita at ATI Building

Author: DA Communications Group | 26 March 2020

The KADIWA on Wheels rolls out today, March 26 t the Agricultural Training Institute (ATI), with volumes of fresh vegetables and other agri-products to provide residents in Quezon City access to fresh farm produce at a low price.

According to Agriculture Secretary William Dar, commodities sold at the KADIWA stalls are cheaper by 20 percent than those at the market.

Sinisiguro po ng DA na sapat ang supply ng pagkain, lalo na ngayon na marami nang LGUs ang sumusunod sa ating patakaran para sa tuloy-tuloy na delivery at paggalaw ng agricultural commodities mula sa mga kanayunan.”

Dar enjoins other farmers to participate in the KADIWA on Wheels which will be carried out every week through the DA-Agribusiness and Marketing Assistance Service (AMAS).

Magpalista lamang po kayo sa inyong provincial and regional DA, para mai-link kayo sa AMAS, para magkakatulong nating matugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa pagkain,” Dar said. (Photos by Rita dela Cruz, DA-Communications Group)