Masaganang Agrikultura, Maunlad na Ekonomiya!

Price Monitoring

DATEFILE SIZE
May 26, 20231.19 MB
May 25, 20231.16 MB
May 24, 20231.16 MB
May 23, 20231.15 MB
May 22, 20231.12 MB
May 19, 20231.12 MB
May 18, 20231.10 MB
May 17, 2023683 KB
May 16, 20231.10 MB
May 15, 20231.12 MB
May 12, 20231.12 MB
May 11, 20231.01 MB
May 10, 20231.10 MB
May 9, 2023683 KB
May 8, 20231.26 MB
May 5, 2023389 KB
May 4, 20231.04 MB
May 3, 20231.10 MB
May 2, 20231.10 MB
May 1, 20231.11 MB
April 28, 20231.15 MB
April 27, 20231.19 MB
April 26, 20231.25 MB
April 25, 20231.04 MB
April 24, 20231.01 MB
April 21, 20231.08 MB
April 20, 20231.04 MB
April 19, 20231.04 MB
April 18, 20231.04 MB
April 17, 20231.05 MB
April 14, 20231.05 MB
April 13, 20231.04 MB
April 12, 20231.10 MB
April 11, 20231.10 MB
April 5, 20231.10 MB
April 4, 2023857 KB
April 3, 2023868 KB
March 31, 2023975 KB
March 30, 20231.1 MB
March 29, 2023858 KB
March 28, 2023857 KB
March 27, 20231.12 MB
March 24, 2023540 KB
March 23, 2023857 KB
March 22, 20231.10 MB
March 21, 20231.10 MB
March 20, 20231.12 MB
March 17, 20231.12 MB
March 16, 20231.10 MB
March 15, 20231.05 MB
March 14, 20231.10 MB
March 13, 20231.12 MB
March 10, 20231.12 MB
March 9, 20231.10 MB
March 8, 20231.28 MB
March 7, 20231.10 MB
March 6, 20231.29 MB
March 3, 20231.12 MB
March 2, 20231.11 MB
March 1, 20231.11 MB
February 28, 20231.05 MB
February 27, 20231.12 MB
February 24, 2023715 KB
February 23, 20231.11 MB
February 22, 20231.11 MB
February 21, 20231.04 MB
February 20, 20231.13 MB
February 17, 20231.13 MB
February 16, 20231.12 MB
February 15, 20231.12 MB
February 14, 20231.11 MB
February 13, 20231.13 MB
February 10, 20231.13 MB
February 9, 20231.36 MB
February 8, 20231.34 MB
February 7, 20231.34 MB
February 6, 20231.17 MB
February 3, 20231.17 MB
February 2, 20231.16 MB
February 1, 20231.16 MB
January 31, 20231.16 MB
January 30, 20231.17 MB
January 27, 20231.17 MB
January 26, 20231.16 MB
January 25, 20231.16 MB
January 24, 20231.16 MB
January 23, 20231.17 MB
January 20, 20231.17 MB
January 19, 20231.16 MB
January 18, 20231.16 MB
January 17, 20231.16 MB
January 16, 2023790 KB
January 13, 20231.17 MB
January 12, 20231.16 MB
January 11, 20231.17 MB
January 10, 20231.23 MB
January 9, 20231.24 MB
January 6, 20231.23 MB
January 5, 20231.16 MB
January 4, 20231.17 MB
January 3, 20231.23 MB
January 2, 2023753 KB
December 30, 20221.44 MB
December 29, 20221.43 MB
December 28, 20221.16 MB
December 27, 20221.58 MB
December 26, 2022731 KB
December 23, 2022727 KB
December 22, 2022729 KB
December 21, 20221.60 MB
December 20, 20221.61 MB
December 19, 20221.56 MB
December 16, 20221.53 MB
December 15, 20221.61 MB
December 14, 20221.61 MB
December 13, 20221.61 MB
December 12, 20221.55 MB
December 9, 20221.53 MB
December 8, 20221.79 MB
December 7, 20221.61 MB
December 6, 20221.61 MB
December 5, 20221.55 MB
December 2, 20221.52 MB
December 1, 20221.63 MB
November 30, 20221.66 MB
November 29, 20221.57 MB
November 28, 20221.37 MB
November 25, 20221.55 MB
November 24, 20221.63 MB
November 23, 20221.62 MB
November 22, 20221.61 MB
November 21, 20221.56 MB
November 18, 20221.53 MB
November 17, 20221.61 MB
November 16, 20221.63 MB
November 15, 20221.63 MB
November 14, 20221.58 MB
November 11, 20221.55 MB
November 10, 20221.63 MB
November 9, 20221.63 MB
November 8, 20221.63 MB
November 7, 20221.58 MB
November 4, 20221.18 MB
November 3, 20221.62 MB
November 2, 20221.63 MB
October 31, 2022746 KB
October 28, 20221.55 MB
October 27, 20221.63 MB
October 26, 20221.63 MB
October 25, 20221.63 MB
October 24, 20221.58 MB
October 21, 20221.52 MB
October 20, 20221.59 MB
October 19, 20221.60 MB
October 18, 20221.60 MB
October 17, 20221.37 MB
October 14, 20221.56 MB
October 13, 20221.63 MB
October 12, 20221.62 MB
October 11, 20221.62 MB
October 10, 20221.36 MB
October 7, 20221.55 MB
October 6, 20221.63 MB
October 5, 20221.63 MB
October 4, 20221.63 MB
October 3, 20221.58 MB
September 30, 20221.52 MB
September 29, 20221.59 MB
September 28, 20221.81 MB
September 27, 20221.81 MB
September 26, 2022776 KB
September 23, 20221.55 MB
September 22, 20221.62 MB
September 21, 20221.62 MB
September 19, 20221.48 MB
September 16, 20221.54 MB
September 15, 20221.63 MB
September 14, 20221.63 MB
September 13, 20221.63 MB
September 12, 20221.56 MB
September 9, 20220.99 MB
September 8, 20221.57 MB
September 7, 20221.57 MB
September 6, 20221.57 MB
September 5, 20221.34 MB
September 2, 20221.54 MB
September 1, 20221.38 MB
August 31, 20221.38 MB
August 30, 20221.42 MB
August 29, 20220.99 MB
August 26, 20221.52 MB
August 25, 2022879 KB
August 24, 2022874 KB
August 23, 2022970 KB
August 22, 20221.50 MB
August 19, 20220.99 MB
August 18, 20221.42 MB
August 17, 20221.39 MB
August 16, 20221.42 MB
August 15, 20221.52 MB
August 12, 20221.52 MB
August 11, 20221.38 MB
August 10, 20221.39 MB
August 9, 20221.39 MB
August 8, 20221.52 MB
August 5, 20221.52 MB
August 4, 20221.39 MB
August 3, 20221.39 MB
August 2, 20221.39 MB
August 1, 20221.52 MB
July 29, 20221.52 MB
July 28, 2022881 KB
July 27, 20221.56 MB
July 26, 20221.60 MB
July 25, 20221.52 MB
July 22, 20221.52 MB
July 21, 20221.38 MB
July 20, 20221.39 MB
July 19, 20221.39 MB
July 18, 20221.37 MB
July 15, 20221.52 MB
July 14, 20221.35 MB
July 13, 20221.39 MB
July 12, 20221.39 MB
July 11, 20221.52 MB
July 8, 20221.52 MB
July 7, 20221.39 MB
July 6, 20221.39 MB
July 5, 20221.39 MB
July 4, 20221.52 MB
July 1, 20221.52 MB
June 30, 20221.35 MB
June 29, 20221.40 MB
June 28, 20221.44 MB
June 27, 20221.68 MB
June 24, 20221.05 MB
June 23, 20221.50 MB
June 22, 2022794 KB
June 21, 2022794 KB
June 20, 2022933 KB
June 17, 20221.54 MB
June 16, 20221.40 MB
June 15, 20221.36 MB
June 14, 20221.35 MB
June 13, 20221.54 MB
June 10, 20221.54 MB
June 9, 20221.40 MB
June 8, 20221.40 MB
June 7, 20221.40 MB
June 6, 20221.53 MB
June 3, 20221.53 MB
June 2, 20221.40 MB
June 1, 20221.40 MB
May 31, 20221.40 MB
May 30, 20221.53 MB
May 27, 20221.53 MB
May 26, 20221.40 MB
May 25, 20221.05 MB
May 24, 20221.40 MB
May 23, 20221.53 MB
May 20, 20221.53 MB
May 19, 20221.40 MB
May 18, 20221.40 MB
May 17, 20221.36 MB
May 16, 20221.53 MB
May 13, 20221.53 MB
May 12, 20221.50 MB
May 11, 20221.50 MB
May 10, 20221.40 MB
May 6, 20221.53 MB
May 5, 20221.40 MB
May 4, 20221.40 MB
May 3, 20221.50 MB
May 2, 20221.53 MB
April 29, 20221.53 MB
April 28, 20221.40 MB
April 27, 20221.40 MB
April 26, 20221.40 MB
April 25, 20221.53 MB
April 22, 20221.53 MB
April 21, 20221.40 MB
April 20, 20221.40 MB
April 19, 20221.40 MB
April 18, 20221.53 MB
April 13, 20221.40 MB
April 12, 20221.46 MB
April 11, 20221.53 MB
1.53 MB
April 7, 20221.40 MB
April 6, 20221.40 MB
April 5, 20221.40 MB
April 4, 20221.47 MB
April 1, 20221.53 MB
March 31, 20221.40 MB
March 30, 20221.40 MB
March 29, 20221.40 MB
March 28, 20221.53 MB
March 25, 20221.53 MB
March 24, 20221.42 MB
March 23, 20221.40 MB
March 22, 20221.40 MB
March 21, 20221.53 MB
March 18, 20221.41 MB
March 17, 20221.34 MB
March 16, 20221.34 MB
March 15, 20221.34 MB
March 14, 20221.41 MB
March 11, 20221.41 MB
March 10, 20221.34 MB
March 9, 20221.34 MB
March 8, 20221.29 MB
March 7, 20221.41 MB
March 4, 20221.41 MB
March 3, 20221.34 MB
March 2, 20221.34 MB
March 1, 20221.29 MB
February 28, 20221.41 MB
February 25, 2022875 KB
February 24, 20221.34 MB
February 23, 20221.34 MB
February 22, 20221.34 MB
February 21, 20221.41 MB
February 18, 20221.41 MB
February 17, 2022738 KB
February 15, 2022739 KB
February 14, 2022806 KB
February 11, 20221.41 MB
February 10, 20221.35 MB
February 9, 20221.35 MB
February 8, 20221.35 MB
February 7, 2022875 KB
February 4, 20221.45 MB
February 3, 20221.33 MB
February 2, 20221.33 MB
February 1, 20221.15 MB
January 31, 20221.46 MB
January 28, 20221.45 MB
January 27, 20221.34 MB
January 26, 20221.34 MB
January 25, 20221.30 MB
January 24, 20221.42 MB
January 21, 2022724 KB
January 20, 2022655 KB
January 19, 2022657 KB
January 18, 2022658 KB
January 17, 2022726 KB
January 14, 20221.46 MB
January 13, 20221.34 MB
January 12, 20221.34 MB
January 11, 20221.34 MB
January 10, 20221.46 MB
January 7, 2022780 KB
January 6, 2022654 KB
January 5, 20221.21 MB
January 4, 20221.21 MB
January 3, 2022580 KB
December 31, 20215.12 MB
December 30, 20214.54 MB
December 29, 20214.54 MB
December 28, 20214.63 MB
December 27, 20215.19 MB
December 23, 20214.85 MB
December 22, 20213.54 MB
December 21, 20213.55 MB
December 20, 20214.08 MB
December 17, 20214.88 MB
December 16, 20213.46 MB
December 15, 20213.54 MB
December 14, 20213.53 MB
December 13, 20214.07 MB
December 10, 20214.01 MB
December 9, 20213.45 MB
December 8, 20213.45 MB
December 7, 20213.77 MB
December 6, 20214.08 MB
December 3, 20217.23 MB
December 2, 20213.44 MB
December 1, 20213.45 MB
November 30, 20213.48 MB
November 29, 20214.02 MB
November 26, 20214.02 MB
November 25, 20213.46 MB
November 24, 20213.69 MB
November 23, 20213.47 MB
November 22, 20214.09 MB
November 19, 20214.50 MB
November 18, 20213.69 MB
November 17, 20213.47 MB
November 16, 20213.48 MB
November 15, 20214.31 MB
November 12, 20214.04 MB
November 11, 20213.46 MB
November 10, 20213.46 MB
November 9, 20213.67 MB
November 8, 20214.27 MB
November 5, 20214.25 MB
November 4, 20213.77 MB
November 3, 20213.78 MB
November 2, 20213.85 MB
October 29, 20214.67 MB
October 28, 20213.63 MB
October 27, 20213.43 MB
October 26, 20213.51 MB
October 25, 20211.28 MB
October 22, 20211.45 MB
October 21, 20211.34 MB
October 20, 20211.34 MB
October 19, 20211.21 MB
October 18, 20211.28 MB
October 15, 20211.28 MB
October 14, 20211.21 MB
October 13, 20211.21 MB
October 12, 20211.21 MB
October 11, 20211.28 MB
October 8, 2021716 KB
October 7, 2021665 KB
October 6, 20211.22 MB
October 5, 20211.22 MB
October 4, 20211.29 MB
October 1, 20211.29 MB
September 30, 20211.22 MB
September 29, 20211.22 MB
September 28, 20211.22 MB
September 27, 20211.29 MB
September 24, 20211.29 MB
September 23, 20211.22 MB
September 22, 20211.22 MB
September 21, 20211.22 MB
September 20, 20211.29 MB
September 17, 20211.29 MB
September 16, 20211.22 MB
September 15, 20211.22 MB
September 14, 20211.22 MB
September 13, 20211.29 MB
September 10, 20211.29 MB
September 9, 20211.22 MB
September 8, 20211.22 MB
September 7, 20211.51 MB
September 6, 20211.37 MB
September 3, 20211.36 MB
September 2, 20211.22 MB
September 1, 20211.22 MB
August 31, 20211.43 MB
August 30, 2021956 KB
August 27, 2021415 KB
August 26, 20211.42 MB
August 25, 20211.44 MB
August 24, 20211.44 MB
August 23, 20211.44 MB
1.42 MB
August 19, 2021717 KB
August 18, 20211.42 MB
August 17, 20211.44 MB
August 16, 20211.44 MB
August 13, 20211.44 MB
August 12, 20211.44 MB
August 11, 20211.44 MB
August 10, 20211.44 MB
August 9, 20211.44 MB
August 6, 20211.54 MB
August 5, 20211.54 MB
August 4, 20211.26 MB
August 3, 20211.54 MB
August 2, 20211.54 MB
July 30, 2021735 KB
July 29, 20211.54 MB
July 28, 20211.54 MB
July 27, 20211.54 MB
July 26, 20211.54 MB
July 23, 20211.54 MB
July 22, 20211.54 MB
July 21, 20211.54 MB
July 20, 2021736 KB
July 19, 2021737 KB
July 16, 20211.54 MB
July 15, 20211.54 MB
July 14, 20211.54 MB
July 13, 20211.54 MB
July 12, 20211.54 MB
July 9, 20211.54 MB
July 7, 20211.54 MB
July 6, 20211.54 MB
July 5, 20211.54 MB
July 2, 20211.54 MB
July 1, 20211.54 MB
June 30, 20211.54 MB
June 29, 20211.54 MB
June 28, 20211.54 MB
June 25, 20211.54 MB
June 24, 20211.54 MB
June 23, 20211.54 MB
June 22, 20211.54 MB
June 21, 20211.54 MB
June 18, 20211.26 MB
June 17, 20211.54 MB
June 16, 20211.54 MB
June 15, 20211.54 MB
June 14, 20211.54 MB
June 11, 20211.60 MB
June 10, 20211.54 MB
June 9, 20211.54 MB
June 8, 20211.54 MB
June 7, 20211.26 MB
June 4, 20211.54 MB
June 3, 20211.54 MB
June 2, 20211.54 MB
June 1, 20211.54 MB
May 31, 20211.54 MB
May 28, 20211.54 MB
May 27, 20211.54 MB
May 26, 20211.54 MB
May 25, 20211.54 MB
May 24, 20211.26 MB
May 21, 20211.26 MB
May 20, 20211.54 MB
May 19, 20211.54 MB
May 18, 20211.54 MB
May 17, 20211.54 MB
May 14, 20211.54 MB
May 13, 20211.26 MB
May 12, 20211.54 MB
May 11, 20211.54 MB
May 10, 20211.54 MB
May 6, 20211.26 MB
May 5, 20211.26 MB
May 4, 20211.72 MB
May 3, 20211.26 MB
April 30, 20211.26 MB
April 29, 20211.26 MB
April 28, 20211.54 MB
April 27, 20211.54 MB
April 26, 20211.54 MB
April 23, 20211.54 MB
April 22, 20211.54 MB
April 21, 20211.54 MB
April 20, 20211.54 MB
April 19, 20211.54 MB
April 16, 20211.73 MB
April 15, 20211.73 MB
April 14, 20211.73 MB
April 13, 20211.73 MB
April 12, 20211.73 MB
April 9, 20211.73 MB
April 8, 20211.73 MB
April 7, 20211.54 MB
April 6, 20211.54 MB
April 5, 20211.26 MB
March 31, 20211.25 MB
March 30, 20211.25 MB
March 29, 20211.25 MB
March 26, 20211.53 MB
March 25, 20211.53 MB
March 24, 20211.54 MB
March 23, 20211.54 MB
March 22, 20211.53 MB
March 19, 20211.25 MB
March 18, 20211.53 MB
March 17, 20211.25 MB
March 16, 20211.25 MB
March 15, 20211.25 MB
March 12, 20211.25 MB
March 11, 20211.25 MB
March 10, 20211.53 MB
March 09, 20211.53 MB
March 08, 20211.53 MB
March 05, 20211.53 MB
March 04, 20211.53 MB
March 03, 20211.53 MB
March 02, 20211.53 MB
March 01, 20211.53 MB
February 26, 20211.54 MB
February 25, 20211.26 MB
February 24, 20211.54 MB
February 23, 20211.54 MB
February 22, 20211.54 MB
February 19, 20211.52 MB
February 18, 20211.52 MB
February 17, 20211.52 MB
February 16, 20211.52 MB
February 15, 20211.52 MB
February 12, 20211.20 MB
February 11, 2021402 KB
February 10, 2021402 KB
February 09, 2021402 KB
February 08, 2021402 KB
February 05, 2021401 KB
February 04, 2021401 KB
February 03, 2021401 KB
February 02, 2021401 KB
February 01, 2021401 KB
January 29, 20211.52 KB
January 28, 20211.52 KB
January 27, 2021401 KB
January 26, 2021401 KB
January 25, 2021401 KB
January 22, 2021401 KB
January 21, 2021401 KB
January 20, 2021401 KB
January 19, 2021401 KB
January 18, 2021401 KB
January 15, 2021401 KB
January 14, 20211.52 MB
January 13, 20211.52 MB
January 12, 20211.52 MB
January 11, 20211.52 MB
January 08, 20211.52 MB
January 07, 2021402 KB
January 06, 20211.52 MB
January 05, 20211.51 MB
January 04, 20211.52 MB
December 29, 20201.52 MB
December 28, 20201.52 MB
December 23, 20201.52 MB
December 22, 20201.52 MB
December 21, 20201.52 MB
December 17, 20201.51 MB
December 16, 20201.51 MB
December 15, 20201.51 MB
December 14, 20201.51 MB
December 11, 20201.51 MB
December 10, 20201.51 MB
December 09, 20201.51 MB
December 07, 20201.51 MB
December 04, 20201.51 MB
December 03, 20201.25 MB
December 02, 20201.25 MB
December 01, 20201.25 MB
November 27, 20201.25MB
November 26, 20201.25MB
November 25, 20201.25MB
November 24, 20201.25MB
November 23, 20201.72 MB
November 20, 20201.25 MB
November 19, 20201.25 MB
November 18, 20201.25 MB
November 17, 20201.25 MB
November 16, 20201.25 MB
November 13, 2020713 KB
November 11, 20201.19 MB
November 10, 20201.19 MB
November 9, 20201.25 MB
November 6, 20201.25 MB
November 5, 20201.25 MB
November 4, 20201.25 MB
November 3, 20201.25 MB
October 30, 20201.25 MB
October 29, 20201.25 MB
October 28, 20201.25 MB
October 27, 20201.25 MB
October 26, 20201.25 MB
October 22, 20201.25 MB
October 21, 20201.25 MB
October 20, 20201.25 MB
October 19, 20201.25 MB
October 16, 20201.25 MB
October 15, 20201.25 MB
October 14, 20201.25 MB
October 13, 20201.25 MB
October 12, 20201.24 MB
October 9, 20201.25 MB
October 8, 20201.25 MB
October 7, 20201.25 MB
October 6, 20201.25 MB
October 5, 20201.25 MB
October 2, 20201.24 MB
October 1, 20201.25 MB
September 30, 20201.25 MB
September 29, 20201.25 MB
September 28, 20201.25 MB
September 25, 20201.25 MB
September 24, 20201.25 MB
September 23, 20201.25 MB
September 22, 20201.25 MB
September 21, 20201.24 MB
September 18, 20201.25 MB
September 16, 20201.25 MB
September 15, 20201.25 MB
September 14, 20201.25 MB
September 11, 20201.25 MB
September 10, 20201.25 MB
September 9, 20201.25 MB
September 8, 20201.47 MB
September 7, 20201.47 MB
September 4, 20201.47 MB
September 3, 20201.47 MB
September 2, 20201.47 MB
September 1, 20201.47 MB
August 31, 20201.18 MB
August 28, 20201.18 MB
August 27, 2020708 KB
August 26, 20201.18 MB
August 25, 20201.20 MB
August 24, 20202.04 MB
August 21, 20201.18 MB
August 20, 20201.18 MB
August 19, 20201.18 MB
August 18, 20201.18 MB
August 17, 20201.18 MB
August 14, 20201.18 MB
August 13, 20201.18 MB
August 12, 20201.18 MB
August 11, 2020708 KB
August 10, 20201.18 MB
August 7, 20201.21 MB
August 5, 20201.18 MB
August 4, 20200.98 MB
July 30, 20200.99 MB
July 29, 20200.98 MB
July 28, 20200.98 MB
July 27, 20200.97 MB
July 24, 20200.98 MB
July 23, 20200.99 MB
July 22, 20200.99 MB
July 21, 20201.52 MB
July 20, 2020915 KB
July 17, 2020711 KB
July 16, 20201.00 MB
July 15, 20201.22 MB
July 14, 20201.22 MB
July 13, 20201.22 MB
July 10, 20201.61 MB
July 9, 20201.23 MB
July 8, 20201.23 MB
July 7, 20201.23 MB
July 6, 20201.23 MB
July 3, 20201.67 MB
July 2, 20201.22 MB
July 1, 20201.22 MB
June 30, 20201.22 MB
June 29, 20201.22 MB
June 25, 20201.28 MB
June 24, 20201.28 MB
June 23, 20201.28 MB
June 22, 20201.27 MB
June 19, 20201.60 MB
June 18, 20201.26 MB
June 17, 20201.26 MB
June 16, 20201.26 MB
June 15, 20201.27 MB
June 11, 20201.28 MB
June 10, 20201.28 MB
June 9, 20201.28 MB
June 8, 20201.28 MB
June 5, 20201.28 MB
June 4, 20201.26 MB
June 3, 20201.26 MB
June 2, 20201.26 MB
June 1, 20201.26 MB
April 13, 20200.98 MB
April 7, 20201.06 MB
April 4, 20201.24 MB
April 6, 20201.34 MB
April 3, 20201.33 MB
April 2, 20201.35 MB
April 1, 20201.35 MB
March 31, 20201.33 MB
March 30, 20201.34 MB
March 28, 20201.36 MB
March 27, 20201.35 MB
March 26, 20201.34 MB
March 25, 20201.34 MB
March 23, 20201.04 MB
March 21, 20201.04 MB
March 20, 20201.09 MB
March 19, 20201.10 MB
March 18, 20201.04 MB
March 16, 20201.17 MB
March 14, 20201.14 MB
March 12, 20201.07 MB
March 11, 20201.08 MB
March 10, 20201.34 MB
March 9, 20201.34 MB
March 7, 20201.43 MB
March 6, 20201.34 MB
March 5, 20201.34 MB
March 4, 20201.34 MB
March 3, 20201.34 MB
March 2, 20201.34 MB
February 29, 20201.44 MB
February 28, 20201.34 MB
February 27, 20201.34 MB
February 26, 20201.34 MB
February 25, 20201.42 MB
February 24, 20201.33 MB
February 22, 20201.42 MB
February 21, 20201.34 MB
February 20, 20201.34 MB
February 19, 20201.34 MB
February 18, 20201.34 MB
February 17, 20201.34 MB
February 15, 20201.43 MB
February 14, 20201.34 MB
February 13, 20201.34 MB
February 12, 20200.99 MB
February 11, 20201.34 MB
February 10, 20201.34 MB
February 8, 20201.43 MB
February 7, 20201.34 MB
February 6, 20201.34 MB
February 5, 20200.99 MB
February 4, 20200.99 MB
February 3, 20200.99 MB
February 1, 2020984 KB
January 31, 20201.34 MB
January 30, 20201.34 MB
January 29, 20200.99 MB
January 28, 20200.99 MB
January 27, 20200.99 MB
January 25, 2020719 KB
January 24, 20201.34 MB
January 23, 20201.34 MB
January 22, 20200.99 MB
January 21, 20200.99 MB
January 20, 20201.34 MB
January 18, 20201.01 MB
January 17, 20201.36 MB
January 16, 20201.36 MB
January 15, 20201.00 MB
January 14, 20201.00 MB
January 13, 20201.00 MB
January 11, 2020864 KB
January 10, 20201.34 MB
January 9, 20201.34 MB
January 8, 20200.99 MB
January 7, 20200.99 MB
January 6, 20200.99 MB
January 4, 20200.99 MB
January 3, 20201.13 MB
January 2, 20201.13 MB
December 28, 2019491 KB
December 27, 20191.21 MB
December 26, 20191.21 MB
December 23, 20191.4 MB
December 21, 20195.48 MB
December 20, 20191.21 MB
December 19, 20191.26 MB
December 18, 20190.99 MB
December 17, 20190.99 MB
December 16, 20191.26 MB
December 14, 20195.49 MB
December 13, 2019839 KB
December 12, 2019844 KB
December 11, 20190.99 MB
December 10, 20191.06 MB
December 9, 20191.26 MB
December 7, 20195.50 MB
December 6, 20191.34 MB
December 5, 20191.34 MB
December 4, 20190.99 MB
December 3, 20190.99 MB
December 2, 20191.27 MB
November 30, 20190.99 MB
November 29, 20191.34 MB
November 28, 20190.99 MB
November 27, 20191.34 MB
November 26, 20191.23 MB
November 25, 20191.23 MB
November 23, 20195.49 MB
November 22, 20191.21 MB
November 20, 20191.37 MB
November 19, 20191.23 MB
November 18, 201966.7 KB
November 16, 201966.7 KB
November 15, 20191.06 MB
November 14, 20191.19 MB
November 13, 20190.99 MB
November 12, 20191.19 MB
November 11, 20191.06 MB
November 9, 20191.13 MB
November 8, 20191.19 MB
November 7, 2019985 KB
November 6, 2019937 KB
November 5, 2019862 KB
November 4, 2019901 KB
October 31, 20191.01 MB
October 30, 2019938 KB
October 29, 2019861 KB
October 28, 20191.03 MB
October 26, 20191.03 MB
October 25, 20191.03 MB
October 24, 20191.03 MB
October 23, 20191.03 MB
October 22, 2019862 KB
October 21, 20191.03 MB
October 19, 20195.35 MB
October 18, 2019984 KB
October 17, 2019239 KB
October 16, 2019938 KB
October 15, 2019862 KB
October 14, 2019838 KB
October 12, 20195.35 MB
October 11, 2019368 KB
October 10, 2019176 KB
October 9, 201964.6 KB
October 8, 201964.7 KB
October 7, 201963.8 KB
October 5, 201964.6 KB
October 4, 201964.3 KB
October 3, 201964.6 KB
October 2, 2019115 KB
October 1, 2019116 KB
September 30, 2019112 KB
September 28, 2019112 KB
September 27, 201959.9 KB
September 26, 201960.8 KB
September 25, 201960.5 KB
September 24, 201960.8 KB
September 23, 201960.9 KB
September 21, 201960.6 KB
September 20, 201960.3 KB
September 19, 201962.2 KB
September 18, 201962.4 KB
September 17, 201962.1 KB
September 16, 201962.5 KB
September 14, 201962.7 KB
September 13, 2019793 KB
September 12, 2019793 KB
September 11, 2019552 KB
September 9, 2019552 KB
September 7, 2019487 KB
September 6, 2019568 KB
September 5, 2019487 KB
September 4, 2019489 KB
August 31, 201974.6 KB
August 30, 201987.3 KB
August 29, 201954.2 KB
August 28, 201989.4 KB
August 24, 201987 KB
August 23, 201973.7 KB
August 22, 201974.3 KB
August 21, 201975.5 KB
August 16, 2019487 KB
August 15, 2019487 KB
August 14, 2019489 KB
August 10, 2019487 KB
August 9, 2019488 KB
August 8, 201975.4 KB
August 7, 201976.7 KB
August 3, 201973.2 KB
August 2, 201975.1 KB
August 1, 201975.4 KB
July 31, 201976.8 KB
July 27, 201974.6 KB
July 26, 201975.2 KB
July 25, 201975.5 KB
July 24, 201976.8 KB
July 20, 2019487 KB
July 19, 2019488 KB
July 18, 2019488 KB
July 17, 2019490 KB
July 13, 2019487 KB
July 12, 2019488 KB
July 11, 2019488 KB
July 10, 2019478 KB
July 5, 2019517 KB
July 3, 2019518 KB
July 1, 2019517 KB
June 28, 2019508 KB
June 26, 2019518 KB
June 24, 2019518 KB
June 21, 2019508 KB
June 19, 2019518 KB
June 17, 2019518 KB
June 14, 2019518 KB
June 12, 2019518 KB
June 10, 2019518 KB
June 7, 2019518 KB
June 3, 2019518 KB
May 31, 2019516 KB
May 29, 2019518 KB
May 27, 2019518 KB
May 24, 2019518 KB
May 22, 2019518 KB
May 20, 2019518 KB
May 17 2019518 KB
May 15, 2019518 KB
May 10, 2019517 KB
May 8, 2019517 KB
May 6, 2019508 KB
May 3, 2019517 KB
May 1, 2019517 KB
April 29, 2019508 KB
April 26, 2019507 KB
April 24, 2019508 KB
April 22, 2019517 KB
April 17, 2019508 KB
April 15, 2019517 KB
April 12, 2019517 KB
April 10, 2019517 KB
April 8, 2019507 KB
April 5, 2019517 KB
April 3, 2019517 KB
April 1, 2019507 KB
March 29, 2019517 KB
March 27, 2019485 KB
March 25, 2019517 KB
March 22, 2019517 KB
March 20, 2019518 KB
March 18, 2019529 KB
March 15, 2019529 KB
March 13, 2019562 KB
March 11, 2019590 KB
March 8, 2019552 KB
March 6, 2019552 KB
March 4, 2019562 KB
March 1, 2019562 KB
February 27, 2019551 KB
February 22, 2019562 KB
February 20, 2019562 KB
February 18, 2019551 KB
February 15, 2019552 KB
February 13, 2019541 KB
February 11, 2019540 KB
February 8, 2019553 KB
February 6, 2019562 KB
February 4, 2019562 KB
February 1, 2019552 KB
January 30, 2019564 KB
January 28, 2019563 KB
January 25, 2019564 KB
January 23, 2019575 KB
January 21, 2019563 KB
January 18, 2019498 KB
January 16, 2019498 KB
January 14, 2019476 KB
January 11, 2019499 KB
January 9, 2019498 KB
January 7, 2019499 KB
January 4, 2019464 KB
December 28, 2018619 KB
December 21, 2018617 KB
December 19, 2018619 KB
December 17, 2018618 KB
December 14, 2018618 KB
December 12, 2018619 KB
December 10, 2018619 KB
December 7, 2018569 KB
December 5, 2018549 KB
December 3, 2018617 KB
November 30, 2018676 KB
November 28, 2018665 KB
November 26, 2018676 KB
November 23, 2018666 KB
November 21, 2018666 KB
November 19, 2018588 KB
November 16, 2018587 KB
November 14, 2018628 KB
November 12, 2018518 KB
November 9, 2018539 KB
November 7, 2018539 KB
November 5, 2018528 KB
November 2, 2018539 KB
October 31, 2018539 KB
October 29, 2018539 KB
October 26, 2018535 KB
October 24, 2018539 KB
October 22, 2018535 KB
October 19, 2018536 KB
October 17, 2018536 KB
October 15, 2018513 KB
October 12, 2018525 KB
October 10, 2018542 KB
October 8, 2018514 KB
October 5, 2018514 KB
October 3, 2018525 KB
October 1, 2018525 KB
April 4, 2018596 KB
March 28, 2018597 KB
March 23, 2018596 KB
March 17, 2018596 KB
March 16, 2018596 KB
March 15, 2018495 KB
March 14, 2018495 KB
March 13, 2018495 KB
March 12, 2018495 KB
March 10, 2018495 KB
March 9, 2018495 KB
March 8, 2018596 KB
March 7, 2018596 KB
March 6, 2018596 KB
March 5, 2018596 KB
March 3, 2018595 KB
March 2, 2018595 KB
March 1, 2018596 KB
February 28, 2018596 KB
February 27, 2018596 KB
February 26, 2018595 KB
February 24, 2018595 KB
February 23, 2018595 KB
February 22, 2018595 KB
February 21, 2018595 KB
February 20, 2018596 KB
February 17, 2018595 KB
February 16, 2018595 KB
February 15, 2018595 KB
February 14, 2018596 KB
February 13, 2018595 KB
February 12, 2018596 KB
February 10, 2018596 KB
February 9, 2018596 KB
February 8, 2018596 KB
February 7, 2018595 KB